عناوین مطالب وبلاگ اموزش زبان کردی/ ڕاهێنانێ زمانێ كوڕدی

چند ضرب المثل کردی :: جمعه ٢۱ آذر ،۱۳۸٢
آينده ی زبان کردی در ايران :: چهارشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٢
کردی ايلامی :: یکشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٢
نيشتمان/ وطن :: دوشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٢
که له پياوان و ئافره ته کانی کورد/ شخصيت های کورد :: یکشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٢
ناوه کانی کوردی هه نگاوی به ره و ره گه ز / اسم های کردی گامی به سوی اصالت :: چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٢
نقشه ی کردستان :: یکشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٢
يک شعر کردی مشهور/ شيری به ناوی کوردی :: شنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٢
الفبای کردی :: جمعه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢
سه عدی شيرازی :: سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢
به شان سينگ/ قسمت های سينه :: شنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٢
به شان سه ر/ قسمت های سر :: شنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٢
به شان له ش / قسمت های بدن :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٢
رنگ های کردی :: شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٢
چند صفت کردی :: جمعه ۱٦ اسفند ،۱۳۸۱
اوقات کردی/کاتی کوردی :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸۱
اعداد کردی ژماران کوردی :: دوشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۱
روزهای کردی رووژان کوردی :: دوشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۱
خانواده کردی هووز کوردی :: جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱
فصل های کردی به شان کوردی :: جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱
ماههای کردی مانگانی کوردی :: جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱
معنی چند کلمه کردی :: جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۱